Staw kolanowy

Staw kolanowy jest największym i zarówno najbardziej narażonym na kontuzje stawem w ciele człowieka. Dbałość o niego jest bardzo ważna, gdyż prawidłowa czynność tego stawu decyduje o ruchach kończyn dolnych oraz całego narządu ruchu.

Trochę anatomii…

Staw kolanowy łączy udo z podudziem. Biorąc pod uwagę kości tworzące ten staw, to są to kość udowa, kość piszczelowa oraz rzepka. Staw ten jest wzmocniony przez liczne więzadła np. więzadła krzyżowe, poboczne, podkolanowe. Pomiędzy powierzchniami stawowymi znajdują się chrząstki zwane łąkotkami. W stawie tym zachodzi ruch zginania, prostowania, a przy zgiętym kolanie także niewielkie ruchy obrotowe.

A skąd te kontuzje… ?

Coraz większe eksploatowanie stawów, pewna moda na uprawianie sportu oraz nadwaga powoduje coraz częściej pojawiające się kontuzję kolan. Bardzo ważne jest, aby nie lekceważyć nawet najdrobniejszych urazów, gdyż może to spowodować coraz poważniejsze konsekwencje. Leczenie takich zaniedbanych przeciążeń może być bardzo trudne i długotrwałe. Dlatego bez względu na uprawianą dyscyplinę sportu należy dbać o prawidłowe wykonanie ruchu oraz wzmacniać mięśnie w obrębie kolana. Najgorsza sytuacja jest wtedy, gdy zabieramy się za wysiłek fizyczny na poziomie znacznie przewyższającym nasze przygotowanie i umiejętności. Nieprzygotowane struktury ciała są narażone o wiele bardziej, gdyż nie stanowią one odpowiedniej stabilizacji stawu.

Najczęściej pojawiające się urazy to:

  • uszkodzenie więzadeł krzyżowych – ważnym objawem uszkodzenia więzadła krzyżowego jest słyszalny trzask. Innym symptomem może być narastający z dnia na dzień krwiak oraz uczucie niestabilności kolana, tzw. „uciekanie” kolana. Leczenie może być zachowawcze tj. po nakłuci kolana i usunięciu krwiaka stosuje się unieruchomienie oraz rzadziej leczenie operacyjne.
  • rozerwanie łąkotek – może dojść do tej kontuzji w wyniku jednorazowego urazu (silne uderzenie z boku kolana, przy zgiętym stawie), ale najczęściej sumuje się wiele powtarzających się mikrourazów. Objawem uszkodzenia łąkotki może być tzw. blok kolana. Powoduje on, że nie możemy od razu wyprostować kolana lub go zgiąć. Uszkodzeniu łąkotki może towarzyszyć wysięk w stawie, ograniczenie ruchu spowodowane bólem, jak również uciekanie kolana. Leczenia uszkodzonej łąkotki może być operacyjne lub zachowawcze. Bardzo ważna jest późniejsza rehabilitacja, która zapobiega zanikom mięśniowym.
  • zwichnięcie rzepki – polega na przemieszczeniu rzepki z właściwego miejsca. Objawem jest ból, powiększony obrys kolana spowodowany krwiakiem oraz ograniczona ruchomość stawu. Zwichnięcia rzepki ulegają dość łatwo nastawieniu, które jest istotnym elementem leczenia. Jednak bardzo często zniszczeniu ulegają także inne struktury, stąd bardzo ważna jest dokładna konsultacja lekarska.
  • chondromalacja kolana, czyli niszczenie chrząstki stawowej – powodem tej choroby mogą być sumujące się mikrourazy, nadwaga, predyspozycja genetyczna oraz przeciążania stawów. Objawiać się to może słyszalnym strzelaniem w kolanie, bólem w przedniej części stawu kolanowego (szczególnie przy kucaniu), niepewność stawu przy obciążaniu go, trzeszczenie w kolanie itp. Leczenie jest bardzo trudne, więc jeżeli mamy z tym problem, ważne jest zapobieganie wszelkim obciążeniom kolan oraz wzmocnienie mięśni w obrębie stawu.

Pierwsza pomoc w nagłych urazach kolana powinna polegać na unieruchomieniu kończyny dolnej i na jak najszybszym transporcie do lekarza.

Profilaktyka…

Jeżeli cierpimy na jakiekolwiek bóle kolan, powinniśmy jak najszybciej skonsultować to z lekarzem. Powinno wyleczyć się wszystkie nieprawidłowości w obrębie stawu kolanowego. Bardzo istotnym elementem profilaktyki jest dokładna rozgrzewka przed treningiem. Należy także unikać sezonowego uprawiania sportu bez odpowiedniego przygotowania i zaopatrzenia . Lepiej zacząć ćwiczyć na mniejszym stopniu intensywności i stopniowo zwiększać wysiłek. To odpowiednio przygotuje struktury ciała.

Pamiętajmy, że leczenie urazów w obrębie kolana jest bardzo trudne, a nawet może być niemożliwe doprowadzenie do całkowitego wyleczenia. Dlatego niezwykle istotna jest dbałość o te stawy i zapobieganie nadmiernemu zużyciu.

czytaj dalej »